OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Bilety

Bilety


Obrazek
RODZAJ BILETUCENA BILETU

normalny 20 zł

ulgowy*
 • uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych
 • studenci i doktoranci
 • członkowie związków i stowarzyszeń artystycznych
 • emeryci i renciści
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • towarzyszący im przewodnicy
 • rodzice i opiekunowie posiadający Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę Dużej Rodziny
 • honorowi dawcy krwi oraz dawcy przeszczepów
 • posiadacze kart, których wykaz ustala Dyrektor Muzeum
 • w trakcie zmiany ekspozycji wystaw czasowych w budynku A, obejmujących całe piętro, oraz na wystawy czasowe we czwartki
10 zł

rodzinny

do 5 osób (2+3 lub 1+4)

43 zł

grupowy normalny**

dla grup liczących min. 7 osób

14 zł od osoby

grupowy ulgowy**

dla grup liczących min. 7 osób uprawnionych do zakupu biletu ulgowego


7 zł od osoby

specjalny*

 • osoby powyżej 70. roku życia
 • Zasłużeni dla Kultury Polskiej, Zasłużeni Kulturze Gloria Artis lub adekwatnie odznaczeni
 • członkowie organizacji AICA, ICOM, CIMAM
 • uczniowie i nauczyciele liceów plastycznych
 • studenci, doktoranci, wykładowcy wyższych szkół plastycznych oraz historii sztuki
 • pracownicy galerii i muzeów na podstawie legitymacji pracowniczych
 • przewodnicy miejscy
 • opiekunowie zorganizowanych grup szkolnych (maks. 2 osoby)
 • posiadacze Karty Polaka
 • dzieci i młodzież posiadająca Krakowską Kartę Rodzinną 3+ lub Kartę Dużej Rodziny
 • osoby poniżej 18 roku życia posiadające Krakowską Kartę Rodziny z Niepełnosprawnym dzieckiem (tzw. Kartę „N”)
 • działacze opozycji antykomunistycznej oraz osoby represjonowane z powodów  politycznych, posiadające legitymację działacza  opozycji  antykomunistycznej  lub  osób represjonowanych  z powodów  politycznych,  zgodnie  z ustawą  z dnia  20 marca  2015 r.
 • osoby na podstawie indywidualnych decyzji Dyrektora Muzeum w uzasadnionych przypadkach

2 zł

 

 

 

 

na wydarzenia pozawystawiennicze

5 zł

Flag: Ukraine on Skype Emoticons 1.2
Osoby z Ukrainy – kobiety i dzieci do 18. roku życia oraz wszyscy, którzy mają status uchodźcy, zwiedzają MOCAK bezpłatnie. Darmowy jest również udział w warsztatach, zajęciach edukacyjnych, oprowadzaniach i wydarzeniach pozawystawienniczych.***

Osobom z ukraińskim obywatelstwem, które nie są objęte statusem uchodźcy, przysługuje bilet specjalny za 2 zł.


Особи із України - жінки та діти до 18 року життя, а також всі хто отримав статус біженця, зможуть відвідати MOCAK безкоштовно. Участь у майстер-класах, заняттях, екскурсіях з гідом та  подіях, які непов'язані з виставковою діяльністю музею, також безкоштовні.

Люди з українським громадянством, які не отримали статусу біженця, зможуть відвідати музей за ціною квитка - 2 зл.


* bilet przysługuje za okazaniem dokumentu poświadczającego uprawnienie do korzystania z ulgi.

** w przypadku grup mieszanych sprzedawane są odpowiednio bilety grupowe normalne oraz grupowe ulgowe dla osób uprawnionych do zniżki.

*** Dzięki uprzejmości darczyńców.

1. Zwiedzający ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozwiązywania sporów konsumenckich za pośrednictwem instytucji https://www.uokik.gov.pl/
2. Zwiedzający ma prawo przystąpić do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów konsumenckich za pośrednictwem platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=PL
3. MOCAK nie wyraża zgody na pozasądowe rozwiązywanie sporów konsumenckich.