OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Europa Środkowa w SIECI konceptualizmów

Przejdź do wystawy

Europa Środkowa w SIECI konceptualizmów

30.03.2017 godz. 18

Opublikowano: 15.03.2017

W związku z wystawą Jarosława Kozłowskiego Doznania rzeczywistości i praktyki konceptualne 1965–1980 zapraszamy w czwartek 30 marca o godzinie 18 na spotkanie poświęcone dwóm ostatnim numerom – 29 i 30 – czasopisma o muzyce współczesnej „Glissando”. W rozmowie wezmą udział Antoni Michnik, Łukasz Kozak, Justyna Stasiowska oraz Myroslav Trofymuk.

Numer 29 czasopisma koncentruje się na tendencjach konceptualnych w muzyce współczesnej, a twórczość Jarosława Kozłowski stanowi nić przewodnią obszernego tekstu na temat reinterpretacji historii polskiego konceptualizmu z perspektywy muzyki.

Tematem najnowszego, 30 numeru jest z kolei muzyka eksperymentalna w Europie Środkowo-Wschodniej.

Spotkanie poświęcone będzie zarówno dźwiękowym praktykom konceptualnym, jak i kontaktom między różnymi środowiskami neoawangard i muzyki eksperymentalnej w Europie Środkowej. Dyskusja toczyć się będzie między innymi z perspektywy SIECI stworzonej przez Jarosława Kozłowskiego w latach 70.

Łukasz Kozak – urodzony w schyłkowym PRLu filozof, performer, inżynier kultury, wytwórca. Ostatnio większość dni spędzał w czytelni ze słuchawkami na uszach.

Antoni Michnik – doktorant w IS PAN, historyk kultury, performer. Członek założyciel researchersko-performatywnej Grupy ETC oraz Zespołu Badań Praktyk Późnej Nowoczesności przy IKP UW. Współpracownik Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego. Laureat nagrody głównej Konkursu Polskich Krytyków Muzycznych Kropka 2015. Od jesieni 2013 w redakcji „Glissanda”. Publikował m.in. w „Kontekstach“, „Kwartalniku Filmowym”, „Kulturze Popularnej”, „Przeglądzie Humanistycznym”, „Roczniku Historii Sztuki”, „Zeszytach Literackich”. Współredaktor książek Fluxus w trzech aktach. Narracje ‒ estetyki geografie Grupy ETC (Wyd. Krytyki Politycznej, 2014), a także Poza rejestrem. Rozmowy o muzyce i prawie autorskim (Fundacja Nowoczesna Polska). Jego praca konceptualna Obrączka znajduje się w Kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK.

Justyna Stasiowska – absolwentka dramatologii na kierunku wiedza o teatrze, doktorantka Katedry Performatyki przygotowująca rozprawę Noise – performatywność odbioru. Publikowała w magazynie „Glissando”, „Didaskalia”, „Mała kultura współczesna”, w polskich czasopismach naukowych „Przegląd Kulturoznawczy”, „Audiosfera. Koncepcje-Badania-Praktyki”, „Estetyka i Krytyka”, „ER(R)GO. Teoria-Literatura-Kultura”, zbiorczej publikacji Nowa Muzykologia wydanej przez Laboratorium Myśli Muzycznej oraz amerykańskich czasopiśmie „SoundingOut!Blog” i festiwalowej publikacji „CTM New Geographies Magazine”. Redaktorka monografii Wobec Kanonu. Problemy metodologiczne oraz Joanna Jopek. Wolałabym nie.

Mirosław Trofymuk – absolwent filologii klasycznej na Uniwersytecie Lwowskim. Założyciel portalu o kulturze oraz interdyscyplinarnego projektu PupZemli, którego celem jest edukacja i rozwój oddolnych kontaktów kulturowych między Ukrainą a innymi krajami Europy, w szczególności Polską. Jako muzyk działa od 2004 roku, w 2012 założył projekt GRANIEDOMOWE (ХАТНЄГРАННЯ), którego celem jest oddolna promocja muzyki i sztuki współczesnej (m.in. za sprawą warsztatów, sesji improwizacyjnych, w których mogą również uczestniczyć widzowie). W ramach projektu odbyło się dotąd ok. 90 koncertów. W 2015 roku organizował „Pierwsze Międzynarodowe Forum Inicjatyw Niezależnych we Lwowie”. W 2017 roku został stypendystą programu Gaude Polonia, w ramach którego bada obszar polskich inicjatyw niezależnych oraz sztuki współczesnej.