OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Kino letnie w MOCAK-u. //Dom z drzazg// | Літнє кіно у МОЦАК-у. //Будинок зі скалок//

Kino letnie w MOCAK-u. Dom z drzazg | Літнє кіно у МОЦАК-у. Будинок зі скалок

14.07.2023 godz. 21

Opublikowano: 02.06.2023

Tradycyjnie w trakcie wakacji MOCAK zaprasza na wieczorne seanse filmowe. Tegoroczna edycja poświęcona jest Ukrainie.

PEŁNY PROGRAM KINA LETNIEGO >>

Pokazy odbywać będą się w piątki od 7 lipca do 25 sierpnia o godzinie 21 w podcieniach Muzeum. Wstęp 10 zł, bilety do nabycia w kasie Muzeum przed seansem oraz w sklepie internetowym MOCAK Bookstore >> Sprzedaż online uruchamiana będzie dw tygodnie przed wydarzeniem i zostanie zakończona w dniu seansu o godzinie 12 lub w momencie wyczerpania puli biletów. Bilety zostaną wysłane na wskazany adres e-mailowy po zaksięgowaniu wpłaty.

Kurator kina: Adrian D. Kowalski

Obowiązek informacyjny dla uczestników projekcji kinowej >>
Regulamin kina letniego >>


14 lipca, piątek, godz. 21 
Dom z drzazg
House Made of Splinters
Dania, Szwecja, Finlandia, Ukraina, 2022
reż. Simon Lereng Wilmont
1h 28 min
Język ukraiński, napisy polskie
Against Gravity

Historia tymczasowego domu dziecka, położonego w samym środku ukraińskiej strefy wojennej, zaledwie 20 kilometrów od linii frontu. Poznajemy to miejsce oczami przebywających w nim podopiecznych. Pochodzą z rozbitych rodzin, przeżyli różne traumy i chowają w sobie wiele trudnych wspomnień. Dzielą się nimi przed kamerą, kreśląc dziennik rozbitych żyć, które trwają mimo wszystko, w najgorszych wojennych okolicznościach, w smutku, ale też chwilowych, ulotnych radościach. Eva chce się dowiedzieć, czy jej matka nadal pije. Pewien chłopiec wspomina, jak jego ojciec dźgnął matkę nożem, ale został zwolniony po ułaskawieniu. Wzruszając ramionami, dzieciaki opowiadają o własnym doświadczeniu przemocy. Zaniedbanie i porzucenie jest tym, co łączy ich wszystkich. Emocjonalne, czasem wręcz tragiczne, rozmowy telefoniczne między nimi a rodzicami dają przedsmak wstrząsającej sytuacji, w jakiej się znalazły. Każde dziecko chce nadal dostrzegać w swoim życiu dobro, mimo że wiele z nich przebywa w sierocińcu nawet dziewięć miesięcy. Dom dziecka może wydawać się zimnym i nieprzyjaznym schronieniem, w rzeczywistości jednak jest ciepłą, opiekuńczą przystanią. Pracownicy starają się zapewnić magiczną, bezpieczną atmosferę dzieciom, których los leży w rękach sądu. Film portretuje niewidoczne gołym okiem skutki wojny: alkoholizm, przemoc domową czy choroby psychiczne. Co dziesiąta rodzina w tym rejonie jest rozbita. Oglądamy okrutną otchłań, w którą wtłacza wojna.

Zobacz zwiastun >>

Opis filmu pochodzi od dystrybutora.


 

Традиційно впродовж канікул МОЦАК запрошує на вечірні фільмові сеанси. Тематика цьогорічного кіно присвячена Україні. 
Покази відбуватимуться у п'ятниці від 7 липня до 25 серпня, о годині 21:00 у підтіннях Музею.

Вхід 10 злотих, квитки можна купити у касі Музею перед показом та в інтернет-крамниці MOCAK Bookstore. Онлайн продаж квитків запускатиметься на два тижні до події і буде завершена в день показу, разом з вичерпанням кількості місць. Квитки будуть надіслані на вказану електронну адресу після зарахування коштів..

Куратор кіна: Адріан Д. Ковальський


14 липня, п'ятниця, год. 21:00
Будинок зі скалок
House Made of Splinters
Данія, Швеція, Фінляндія, Україна, 2022
реж. Сімон Леренг Вільмонт
українська мова, субтитри польською
Against Gravity

Історія тимчасового дитячого будинку, розташованого в самому центрі української воєнної зони, тільки 20 кілометрів від лінії фронту. Бачимо це місце очима його мешканців - дітей. Вони походять із розбитих сімей, прожили різні травматичні події  та мають багато важких спогадів. Вони діляться ними на камеру, розгортають щоденник розбитих життів, які тривають незважаючи на все, в найгірших воєнних обставинах, в журбі, але також тимчасових, швидкоплинних радощах. Єва хоче дізнатися, чи її матір далі п'є. Один хлопець згадує, як його батько вдарив матір ножем, але його відпустили після помилування. Знизуючи плечима дітлахи розповідають про власний досвід насильства. Занедбання та покинення це те, що їх всіх об'єднує. Емоційні, іноді навіть трагічні, телефонічні розмови між ними та батьками дозволяють усвідомити в якій потрясаючій ситуації вони опинилися.  Кожна дитина надалі хоче бачити в своєму житті добро, незважаючи на те що багато із них знаходиться в дитячому будинку навіть від дев'яти місяців. Дитячий будинок може здаватися холодним та неприязним притулком, однак насправді він є теплою, дбайливою гаванню.  Працівники намагаються створити магічну, безпечну атмосферу для дітей, яких доля вирішується  судом. Фільм віддзеркалює невидимі неозброєним оком наслідки війни: алкоголізм, домашнє насилля, чи психічні захворювання. Що десята сім'я в цьому регіоні розбита. Дивимося в жорстоку прірву, в яку цих людей  зіштовхує війна.

Трейлер: https://www.youtube.com/watch?v=Fa34dgh3LZ8