OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Kolekcja MOCAK-u//

Przejdź do wystawy

Kolekcja MOCAK-u

Tworzenie kolekcji współczesnej jest równocześnie deklaracją roli i społecznego sensu sztuki. Zakres tej deklaracji zależy od światopoglądu twórców kolekcji. Istnieje co najmniej kilka powodów, dla których tworzone są kolekcje. Dzieła sztuki można zbierać dla rozkoszy estetycznych, dla przyjemności posiadania i pokazywania pięknych obrazów. Powodem skrajnie odmiennym będzie zbieranie dzieł, przy użyciu których zamierza się walczyć w jakiejś sprawie. Kolekcjonowanie sztuki może również wynikać z chęci dobrego zainwestowania pieniędzy. W pierwszym przypadku decydują czyjeś upodobania estetyczne, w drugim poczucie posłannictwa, a w trzecim – wyczucie rynku. Ale kolekcję można również tworzyć, podglądając sztukę od środka. Najczęstszą praktyką w takim wypadku jest zbieranie artystów uznawanych za ważnych dla miasta, kraju lub świata – zakres geograficzny zależy od ambicji i możliwości. Kolejną możliwością „wewnętrzną” jest odniesienie koncepcji kolekcji do struktury sztuki i wynajdywanie momentów, problemów i rozwiązań formalnych najważniejszych dla okresu, do którego kolekcja się odnosi. Kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie przyjęła wariant ostatni, strukturalny.
Momentem przełomowym dla struktury sztuki współczesnej było starcie konceptualizmu z popartem. Ta walka intelektu z codziennością doprowadziła do postmodernizmu, neoawangardy, sztuki krytycznej, sztuki ironicznej, sztuki w przestrzeni publicznej i sztuki ulicy. Sztuka – nadal korzystając z galerii i muzeów – rozszerzyła zakres swojej obecności na wiele miejsc i dziedzin publicznych. Zrezygnowała jedynie z obecności w kościołach, co wyniknęło z przyjętej w pewnym momencie zasady, że artyści nie sygnują i nie wspierają cudzych ideologii. Obecność w wielu różnych miejscach, wynikające stąd konteksty, zaangażowanie w temat, odpowiedzialność za ingerencję, uzależnianie medium od sytuacji i tematu – to wszystko spowodowało, że sztuka zaczęła być bardziej podobna do życia niż do samej siebie sprzed kilkudziesięciu lat. To „życiowe” podobieństwo wyniknęło z wielości form, komplikacji problemów oraz użycia tematów przynależnych życiu. I właśnie ta właściwość sztuki, to jej medialne i tematyczne nieposkromienie, stała się punktem wyjścia dla kolekcji MOCAK-u.
Ambicją kolekcji jest ogarnięcie różnorodności, jaką obecnie operuje sztuka. Ta różnorodność dotyczy problemów podejmowanych przez artystów, zakresu i rodzaju interpretacji oraz bardzo różnych, mniej lub bardziej pomieszanych mediów, w jakich to wszystko jest przedstawione. Takie założenie kolekcyjne oznacza międzynarodowość i międzykulturowość, zostawiając przy tym swobodę w ustalaniu proporcji. Nie naruszając tego założenia, można skoncentrować się na sztuce z obszaru muzeum – co z różnych powodów jest zasadne – i nadal przekazywać uniwersalną strukturę sztuki aktualnej. Przy tym wszystkim korzyścią społeczną, którą daje kontakt z różnorodnością postaw artystycznych i form medialnych, jest lekcja tolerancji. Akceptując prawo do wypowiadania się na każdy temat i w każdej formie, opowiadamy się po jej stronie*.

*Fragment wstępu Marii Anny Potockiej Pochwała różnorodności.

 

Kolekcja MOCAK-u

teksty: Maria Anna Potocka
artyści (autorzy reprodukowanych prac): AES+F, Tomasz Bajer, Tymek Borowski, Edward Dwurnik, Leopold Kessler, Krištof Kintera, Ragnar Kjartansson, Jarosław Kozłowski, Robert Kuśmirowski, Lars Laumann, Norman Leto, Piotr Lutyński, Małgorzata Markiewicz, Bartek Materka, Maria Michałowska, Józef Robakowski, Maria Stangret, Beat Streuli, Paweł Susid, Marian Warzecha, Krzysztof Wodiczko
biogramy artystów: Monika Kozioł
język publikacji: polski i angielski
przekład: William Brand, Anda MacBride (podpisy prac)
projekt graficzny, DTP: Rafał Sosin
format: 170 × 230 mm
liczba stron: 80
oprawa: miękka ze skrzydełkiem
rok wydania: 2011

Nakład wyczerpany

Katalog wydany w związku z wystawą:
„Kolekcja MOCAK-u”
MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie
koordynator: Monika Kozioł