OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

MOCAK Forum nr 1/2016 [12]

MOCAK Forum nr 1/2016 [12]

Kup drukowaną wersję MOCAK Forum

9,00 zł
Dodaj do koszyka

Spis treści

Do księgarń w całej Polsce wkrótce trafi 12 numer czasopisma „MOCAK Forum”, poświęcony kolekcjom sztuki współczesnej i zjawisku kolekcjonowania. Redaktorką numeru jest Monika Kozioł, kierowniczka Działu Zbiorów MOCAK-u.

Dlaczego kolekcjonujemy sztukę?

Kolekcjonerstwo to świadomy akt zbierania przedmiotów, których zakres jest z góry ustalony. Kolekcja to uporządkowany i przemyślany zbiór przedstawiający wybrane zjawiska kulturowe. Jak powstają kolekcje sztuki współczesnej? Dlaczego kolekcjonujemy? Czy kolekcjonowanie może być praktyką artystyczną? Nad tymi i innymi zagadnieniami zastanawiają się autorzy zaproszeni do 12 numeru MOCAK Forum.

Publiczne i prywatne

Numer otwiera esej Tomasza F. de Rosseta, który przybliża ideę najwcześniejszych kolekcji sztuki współczesnej, rozwijających się wraz z instytucją muzeum. Następny tekst to rozmowa Katarzyny Maniak z profesorem Janem Święchem o praktykach kolekcjonerskich polskich muzeów.

W numerze znalazły się także artykuły poświęcone historii i specyfice kolekcji wybranych polskich instytucji kultury: II Galerii Arsenał w Białymstoku i Podlaskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, Muzeum Okręgowego w Chełmie, Bunkra Sztuki w Krakowie oraz archiwum Centrum Sztuki WRO we Wrocławiu. Część poświęconą zbiorom MOCAK-u reprezentują teksty Magdaleny Mazik o relacji pomiędzy Biblioteką MOCAK-u i Biblioteką Mieczysława Porębskiego oraz artykuł Katarzyny Wincenciak na temat archiwów Władysława Hasiora i Mikołaja Smoczyńskiego.

O historii tworzenia kolekcji prywatnych w Polsce z profesorem Krzysztofem Pomianem rozmawia Monika Kozioł. Katarzyna Jagodzińska analizuje wybrane przykłady udostępnionych publiczności kolekcji prywatnych w Europie Środkowej, a kwestię „inwestowania kulturowego” na podstawie kolekcji korporacyjnych ukazuje Katarzyna Wąs. O tym jak i dlaczego firmy są zainteresowane budowaniem kolekcji sztuki oraz jak wygląda profil osobowościowy kolekcjonera pisze Iwona Wojnarowicz. Przedstawiamy także prywatne zbiory komiksów Wojciecha Jamy, będące tematem tekstu Pawła Panica, oraz zaprezentowane w formie eseju wizualnego zbiory rodziny Sosenków.

Kolekcjonowanie jako praktyka artystyczna

Artyści kolekcjonowali od zawsze, najczęściej z ciekawości lub z pobudek badawczych. Do artystów kolekcjonerów należeli między innymi Rembrandt, Claude Monet czy Andy Warhol. O nich i o wielu innych pisze Joanna Zielińska. Wątek ten uzupełnia wywiad Martyny Sobczyk z Mariuszem Tarkawianem, twórcą, a zarazem kolekcjonerem. Nie gromadzi on jednak dzieł sztuki, ale ich rysunki, które sam wykonuje, przetwarza i wykorzystuje w swoich pracach. Część tematyczną numeru zamyka esej Elżbiety Sali, przedstawiającej fenomen kolekcjonowania z perspektywy psychoanalitycznej.

Edukacja

Dział czasopisma poświęcony edukacji tworzą wkładka edukacyjna autorstwa Katarzyny Olbrycht, zachęcającej do skomponowania własnych zbiorów „zapomnianych przedmiotów”, i tekst Pauliny Mędrali o roli kolekcji w działaniach edukacyjnych. W części ukazującej działalność MOCAK-u zamieszczamy wywiad z Małgorzatą Markiewicz, zbierającą ubrania i wykorzystującą je w działaniach artystycznych. Publikujemy również tekst dotyczący twórczości ORLAN, artystki, której prace były pokazywane w ramach wystawy Medycyna w sztuce.