OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca: asystent konserwatorski

Praca: asystent konserwatorski

Opublikowano: 20.11.2019

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko adiunkta konserwatorskiego.

1. Wymagania niezbędne

a) dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia związanych z zakresem zbiorów gromadzonych w Muzeum oraz co najmniej 3-letni staż pracy albo
b) dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem zbiorów gromadzonych w Muzeum oraz co najmniej roczny staż pracy.

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a) nadzór nad stanem zachowania i warunkami przechowywania muzealiów objętych ewidencją Muzeum na wystawach, w magazynach i w pracowniach,
b) nadzór nad pakowaniem i warunkami transportowania muzealiów,
c) nadzór nad prawidłowym przenoszeniem i przechowywaniem zbiorów,
d) konserwacja muzealiów i sporządzanie stosownej dokumentacji związanej ze specyfiką gromadzonych zbiorów,
e) ocena stanu zachowania muzealiów w związku z wystawami i wypożyczeniami, a także muzealiów zwracanych do muzeum,
f) przygotowywanie zbiorów przeznaczonych do ekspozycji, fotografowania i do kwerendy osobistej,
g) nadzór nad stanem zachowania i drobne konserwacje elementów aranżacji wystaw oraz innych obiektów niebędących muzealiami.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

a) wymiar zatrudnienia: ½ etatu,
b) czas pracy: system jednozmianowy ,
c) miejsce pracy: Kraków, siedziba pracodawcy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK,
d) rodzaj umowy: umowa o pracę,
e) wynagrodzenie zasadnicze: 1700–1900 zł brutto w okresie próbnym, dodatek stażowy, możliwość przyznania nagrody kwartalnej i nagrody rocznej.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) i nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
d) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 4. Klauzula informacyjna oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych stanowią edytowalne załączniki do ogłoszenia.

5. Komplet dokumentów z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: adiunkt konserwatorski w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków
albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do dnia 29.11.2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

6. Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

7. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt – zakładka Praca/Staże).

 

 


 

Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera m.in. wizerunek, hobby, stan cywilny i inne dane wykraczające poza zakres danych określonych w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).