OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Dział Promocji

Praca. Dział Promocji

Opublikowano: 29.08.2022

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalistki / specjalisty ds. PR i promocji.

1. Opis wymagań: wykształcenie średnie lub wyższe.

2. Zakres zadań:
a) budowanie relacji i koordynacja współpracy z mediami (dziennikarze, influencerzy, recenzenci);
b) aktywne reprezentowanie instytucji w kontaktach zewnętrznych;
c) wystąpienia publiczne w roli reprezentanta Muzeum;
d) kontakt z partnerami i innymi podmiotami współpracującymi z Muzeum;
e) tworzenie treści dotyczących działalności Muzeum, przygotowywanie materiałów prasowych;
f) organizacja konferencji prasowych oraz wydarzeń medialnych Muzeum;
g) raportowanie działalności Muzeum i archiwizacja jej dokumentacji;
h) monitoring mediów oraz research zagadnień z obszaru kultury i sztuki;
i) współtworzenie kampanii promocyjnych;
j) współpraca z innymi działami Muzeum przy realizacji poszczególnych projektów;
k) komunikacja w języku angielskim.

3. Warunki pracy:
a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b) czas pracy: system jednozmianowy;
c) miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d) rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a) oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu;
b) oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych;
c) oświadczenie o posiadanym wykształceniu;
d) podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w pkt. 4. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Nabór na stanowisko specjalistki / specjalisty ds. PR i promocji w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl z tytułem maila „Dział Promocji” w terminie do 18 września 2022 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych przez nie wskazanych.


Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).