OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Dział Promocji - zakończono rekrutację

Praca. Dział Promocji - zakończono rekrutację

Opublikowano: 29.05.2023

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. reklamy i promocji.

1. Wymagania niezbędne:
a) wykształcenie średnie lub wyższe

2. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) dbanie o spójność wizualną Muzeum, egzekwowanie przestrzegania systemu identyfikacji wizualnej Muzeum;
b) planowanie i koordynacja akcji promocyjnych stałych i jednorazowych związanych z działalnością Muzeum;
c) budżetowanie projektów i kampanii promocyjnych, zakup mediów, koordynowanie pracy z podwykonawcami, przygotowywanie umów, harmonogramów, regulaminów, dokumentacji i raportów;
d) współtworzenie materiałów promocyjnych – internetowych, drukowanych, prasowych;
e) weryfikacja poprawności druku i ekspozycji materiałów promocyjnych Muzeum;
f) monitoring mediów i ocena efektywności działań reklamowych i promocyjnych;
g) śledzenie trendów i utrzymywanie wysokiego poziomu projektowania i estetyki w zakresie druku, reklamy, działań marketingowych;
h) współpraca z innymi działami Muzeum przy realizacji poszczególnych projektów;
i) praca administracyjna związana ze stanowiskiem.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) wymiar zatrudnienia: pełny etat;
b) czas pracy: system jednozmianowy;
c) miejsce pracy: siedziba Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
d) rodzaj umowy: umowa o pracę na okres próbny, po okresie próbnym umowa na czas określony.

4. Wymagane dokumenty:
a) Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), datę urodzenia, dane kontaktowe oraz szczegółowe:

  • oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu
  • oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
  • oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
  • podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 3. Klauzula informacyjna w wersji edytowalnej stanowi załącznik do ogłoszenia.

b) Komplet dokumentów z dopiskiem „Nabór na stanowisko: specjalista/specjalistka ds. reklamy i promocji” należy złożyć osobiście w zamkniętej kopercie w sekretariacie Muzeum lub przesłać drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: „Dział Promocji”) do dnia 11.06.2023 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).

5. Osoby, które spełnią wymagania formalne, o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych przez nie wskazanych.

6. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum (adres: www.mocak.pl/kontakt – zakładka Praca/Staże).

 


 

Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy również zamieścić podpisaną zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).