OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. Dział Sztuki

Praca. Dział Sztuki

Opublikowano: 13.01.2021

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko adiunkt, inwentaryzator zbiorów / adiunktka, inwentaryzatorka zbiorów.

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowisko:
a)      Wykształcenie: dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich związanych z zakresem gromadzonych w muzeum zbiorów

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a)      prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie pozyskania (zakup, darowizna)
i wypożyczania zbiorów (umowy, protokoły przyjęcia, wydania itp.),
b)      prowadzenia zgodnie z przepisami prawa i wewnętrznymi regulacjami dokumentacji
i ewidencji zbiorów, w szczególności: księgi pomocniczej materiałów pomocniczych
i naukowych, kart ewidencyjnych oraz ewidencji elektronicznej,
c)      katalogowania, inwentaryzowania, opracowania merytorycznego zbiorów oraz ich wyceny,
d)      opracowywania dokumentacji związanej ze zbiorami i wykonywania wszystkich czynności z tym związanych,
e)      prowadzenia pełnej dokumentacji w zakresie wypożyczania eksponatów: umowy użyczenia, protokoły zdawczo-odbiorcze, rejestr protokołów wypożyczeń, ubezpieczenie obiektów,
f)       sprawowania bezpośredniego nadzoru nad ruchem zbiorów wewnątrz Muzeum.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:
a)      Wymiar zatrudnienia: ½ etatu
b)      Czas pracy: system jednozmianowy
c)      Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
d)      Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny
e)      Wynagrodzenie: 1400-1500 zł brutto w okresie próbnym plus dodatek stażowy, nagrody kwartalne, nagroda roczna

4. Wymagane dokumenty:
1)      Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) datę urodzenia; dane kontaktowe  oraz szczegółowe:
a) Oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
b) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
c) Oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
d) Podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko adiunkt, inwentaryzator zbiorów w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30- 702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do dnia 29.1.2021 (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum adres: www.mocak.pl/kontakt zakładka Praca/Staże


Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).