OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca: MOCAK Bookstore

Praca: MOCAK Bookstore

Opublikowano: 30.04.2019

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko sprzedawca-kasjer w MOCAK Bookstore.

 1. Wymagania niezbędne:
  - wykształcenie wyższe humanistyczne.
 2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  - bezpośrednia obsługa klienta (kasa) również w języku angielskim;
  - realizacja zamówień złożonych w sklepie internetowym, monitorowanie wysyłek;
  - dbanie o dobrą prezencję i estetykę miejsca;
  - obsługa dostaw nowych towarów;
  - tworzenie krótkich tekstów marketingowych dotyczących towarów sprzedawanych w księgarni;
  - reprezentowanie Muzeum na targach branżowych.
 3. Warunki pracy na danym stanowisku:
  1. wymiar zatrudnienia – pełny etat;
  2. czas pracy – system równoważnego czasu pracy;
  3. miejsce pracy – Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK;
  4. rodzaj umowy o pracę – umowa o pracę na czas określony na zastępstwo;
  5. wynagrodzenie zasadnicze od 2800 PLN do 3000 PLN brutto
 4. Wymagane dokumenty:
  - życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona), nazwisko, datę urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia;
  - oświadczenie o wykształceniu lub kopie dokumentów je potwierdzających;
  - podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazane w ust. 5. Klauzula informacyjna w wersji edytowalnej stanowi załącznik do ogłoszenia.
 5. W przypadku zatrudnienia kandydat będzie zobowiązany do przedłożenia pracodawcy do wglądu oryginałów świadectwa pracy potwierdzających staż pracy i dyplomów potwierdzających wykształcenie.
 6. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na stanowisko sprzedawcy w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową pod adresem Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków lub pocztą elektroniczną pod adresem rekrutacja@mocak.pl (w temacie wiadomości prosimy wpisać: Bookstore) do 10 maja 2019 roku (liczy się data wpływu do Muzeum).
 7. Osoby, które spełnią wymagania niezbędne (formalne), o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych osobowych wskazanych przez kandydata.
 8. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Muzeum pod adresem www.mocak.pl/kontakt, zakładka Praca/Staże.

Skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami.

Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków