OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Praca. MOCAK Bookstore

Praca. MOCAK Bookstore

Opublikowano: 06.09.2022

Dyrektor Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK ogłasza nabór na stanowisko sprzedawca-kasjer / sprzedawczyni-kasjerka w MOCAK Bookstore.

1. Opis wymagań przy zatrudnieniu na stanowiska:
a)      wykształcenie średnie

2. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

a)     bezpośrednia obsługa klienta (kasa) również w języku angielskim;
b)     realizacja zamówień złożonych w sklepie internetowym, monitorowanie wysyłek;
c)     dbanie o dobrą prezencję i estetykę miejsca;
d)     obsługa dostaw nowych towarów;
e)     tworzenie krótkich tekstów marketingowych dotyczących towarów sprzedawanych w księgarni;
f)      reprezentowanie Muzeum na wybranych targach branżowych.

3. Warunki pracy na danym stanowisku:

a)      Wymiar zatrudnienia: pełny etat
b)      Czas pracy: system równoważnego czasu pracy
c)      Miejsce pracy: Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK
d)      Rodzaj umowy o pracę: umowa o pracę na okres próbny

4. Wymagane dokumenty:

1)     Życiorys (CV) uwzględniający: imię (imiona) datę urodzenia; dane kontaktowe oraz szczegółowe:
a)     Oświadczenie o przebiegu dotychczasowego zatrudnieniu,
b)     Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach zawodowych,
c)     Oświadczenie o posiadanym wykształceniu,
d)     Podpisaną klauzulę informacyjną wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych innych niż wskazanych w ust. 5. Klauzula informacyjna stanowi załącznik do ogłoszenia w wersji edytowalnej.

5. Komplet dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem:

„Nabór na stanowisko sprzedawcy-kasjera w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK” należy składać osobiście w sekretariacie Muzeum lub drogą pocztową na adres:
Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie MOCAK, ul. Lipowa 4, 30-702 Kraków albo pocztą elektroniczną na adres rekrutacja@mocak.pl w terminie do dnia 20 września 2022 (liczy się data wpływu do Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne o terminie rozmowy kwalifikacyjnej będą informowane z uwzględnieniem danych kontaktowych wskazanych przez kandydata.

Dane zbierane są na potrzeby rekrutacji. Ma Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Podanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolne.

Uprzejmie informujemy, że w treści przesłanego dokumentu CV (w przypadku kiedy CV zawiera między innymi wizerunek, informacje o hobby, stanie cywilnym i inne dane wykraczające poza zakres określony w art. 22 Kodeksu pracy) należy zamieścić i podpisać również zgodę na przetwarzanie danych osobowych (poniżej).