OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

//Słaby sojusz. Walka klasy wyższej i klasy ludowej przeciwko estetyce klasy średniej// Joanna Erbel

Słaby sojusz. Walka klasy wyższej i klasy ludowej przeciwko estetyce klasy średniej Joanna Erbel

Słaby sojusz

Walka klasy wyższej i klasy ludowej przeciwko estetyce klasy średniej1

Miasto zamieszkują różne grupy społeczne, a każda z nich używa go w trochę inny sposób. Szlaki obierane przez mieszkanki i mieszkańców zależą od prowadzonego przez nich stylu życia, posiadanych zasobów, wykonywanego zawodu czy rodzaju wspólnoty, do której należą. Miasto rodziców spędzających większość czasu z dzieć­mi jest czymś innym niż miasto biznesmenów albo studentek i studentów wyższych uczelni. Klasa społeczna w istotnym stopniu wpływa nie tylko na to, jak się używa miasta, ale rów­nież na wyobrażenie o idealnej przestrzeni miej­skiej. W moim tekście pokażę, czym różnią się te wyobrażenia, i zarysuję konflikt między es­tetyką klasy wyższej oraz klasy średniej, który w istotny sposób przekłada się na działania róż­nych aktorów społecznych: miejskich aktywi­stek i aktywistów, grup mieszkańców, artystek i artystów oraz władz miasta. Ważne będzie dla mnie również wskazanie na nieoczywisty sojusz klasy wyższej z klasą ludową przeciwko estetyce klasy średniej.

1 Tekst ukazał się w: M. Gdula, P. Sadura, Style życia i porządek klasowy w Polsce, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2012, s. 71-86.

Artykuł w całości dostępny jest w wersji drukowanej dziesiątego numeru MOCAK Forum.