OutlineMocak_mobile_icon
Aplikacja mobilna
Zaplanuj wizytę w muzeum, sprawdź aktualne wydarzenia oraz zwiedzaj wystawy z mobilnym przewodnikiem.
Pobierz Zamknij
Przejdź do głównej treści
Languages

Warsztaty z Fundacją Kultury Bez Barier

Warsztaty z Fundacją Kultury Bez Barier

17 listopada 2015 odbyły się w MOCAK-u warsztaty, które towarzyszyły konferencji prasowej Dotknij sztuki. O edukacji poprzez inne zmysły niż wzrok. Warsztaty, skierowane do grupy studentów polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego, prowadzone były przez Roberta Więckowskiego i Annę Żórawską z Fundacji Kultury Bez Barier. Współpracująca z MOCAK-iem Fundacja dąży do zwiększenia dostępności kultury i sztuki dla osób z niepełnosprawnością wzroku i słuchu.

Celem warsztatów było zapoznanie uczestników z technikami tworzenia audiodeskrypcji dzieł sztuki współczesnej dla osób niewidomych oraz praktyczne ćwiczenia na wybranych pracach z Kolekcji MOCAK-u. W czasie pierwszej części spotkania uczestnicy, wraz z prowadzącymi, zebrali się w instalacji Stanisława Dróżdża Między, gdzie po nakreśleniu tematu przez Roberta Więckowskiego wspólnie zastanowili się nad funkcją i potrzebą tworzenia audiodeskrypcji w muzeach sztuki. Dyskusja dotycząca formalnych zasad i problematyki takiego specyficznego opisu toczyła się na przykładzie pracy, w której znajdowali się uczestnicy.

W praktycznej części studenci zostali poproszeniu o przygotowanie w grupach audiodeskrypcji wybranych dzieł z Kolekcji MOCAK-u. Powstały między innymi opisy do prac Mirosława Bałki 7+1, Oil Spills Ai WeiWeia czy Witrażu Rafała Bujnowskiego. Prezentacja i wspólna korekta opisów pomogły uczestnikom warsztatów skonfrontować swój sposób postrzegania sztuki z jej odbiorem przez osobę niewidomą. Spotkanie zakończyła wspólna refleksja o potrzebie większej dostępności pozawizualnych środków poznawania sztuki, które zwiększają spektrum odbioru kultury, nie tylko w przypadku osób z dysfunkcją wzroku.

Warsztaty odbyły się w ramach projektu Twórcza Kolekcja.